Válási mediáció

A válási mediáció sokféle okból kerülhet szóba, nem csak a házasság megszüntetése okán. Lehet szó bármilyen formájú párkapcsolat lezárásáról, de az is megtörténhet, hogy már különélő felek között támad vita a közös gyermekeket érintő kérdésekben, például a kapcsolattartásban, esetleg a tartásdíj mértékében. Előfordul, hogy egy válási mediáció párkapcsolati mediációvá alakul és fordítva is, ha a mediáció során kiderül, hogy a kapcsolat helyreállítására már nincs mód.

Mivel az elválás gondolata ritkán fogalmazódik meg egyszerre mindkét félben, általában van elhatározó, és elszenvedő fél. Van, aki fellélegzik, mások tragédiaként élik meg a döntést, de az élet minden területére kiható változásokkal mindkét félnek számolnia kell.

A válási mediáció egy tájékozódó beszélgetéssel indul. A beszélgetés során elmondom, hogyan zajlik a mediáció, miről kell dönteni a Megállapodás létrejöttéhez. A találkozón szerzett benyomásunk alapján a felek eldönthetik, hogy kialakult-e a bizalom közöttünk, tudunk-e együtt dolgozni.

Az érdemi munkát egyéni, vagy közös előkészítő beszélgetésekkel kezdjük a felek igényeinek, a közöttük fennálló viszonynak megfelelően. Ezeken a találkozókon együtt gondolkodva, ítélkezésmentesen felderítjük a konfliktusok kiváltó okait, a krízishez vezető utat, a félreértéseket. A cél minden esetben a házasság vagy élettársi kapcsolat békés lezárása, a különválás utáni jó viszony kialakítása, egy olyan megállapodás létrehozására, ami a lehető legjobban képviseli a gyerekek és a szülők érdekeit.

Vannak jogszabály által kötelezőként előírt kérdések, melyekről megállapodást kell kötni: szülői felügyelet, kapcsolattartás, gyermektartás, házastársi tartás, házastársi közös lakás használata, de ezen kívül a megállapodásban rögzíthetünk minden olyan egyezséget, mely fontos a család számára, és segít abban, hogy a válás utáni időszak kiszámítható, zökkenőmentes legyen.

A mediáció során megbeszéljük azt is, hogy a felek miként kommunikálják a válást a gyerekek és a környezet felé, rögzíthetjük a közös nevelési elveket, de érinthetjük azt is, hogy miként kezeljék egy majdani új partner megjelenését. A mediációban aláírt Megállapodás biztosítja, hogy a válás feltételeit nem egy idegen, hanem maguk az érdekeltek szabják meg, mivel a Bíróság a megállapodásuk alapján hozza meg határozatát.

A folyamat során végig pártatlanul, mindkét fél és az esetleges kiskorú gyerekek érdekeit szem előtt tartva segítem a kompromisszumok létrejöttét.

A mediáció történhet személyes megjelenéssel, de vidéki ügyfelekkel, vagy ha a körülmények ezt kívánják, online is, bármely elterjedt kommunikációs felületen.

A keresetlevelet csak a megállapodás létrejötte után tudjuk benyújtani a bírósághoz.