Jog

2018. januárjában fontos változásokat hozott a válóperekben az új Polgári Perrendtartás. A legfontosabb változás, hogy a házassági bontóperben a bíróság kizárólag az alábbi kérdésekben hozhat döntést:

  • házasság felbontása
  • gyermektartás
  • szülői felügyelet
  • kapcsolattartásra
  • házastársi tartás
  • házastársi közös lakás használatának rendezése

A házastársi vagyon megosztása ma már nem része a bontópernek, erre a törvény kifejezett tilalma vonatkozik, pedig a vagyonközösség megszűnése után létfontosságú lehet a közös vagyon megosztása.

A vagyonmegosztás megvalósítható a mediáció során. Ha a megosztás során ingatlannal kapcsolatosan földhivatali eljárást szükséges, ügyvéd segítségét kérjük.

Ha nem sikerül peren kívül megállapodni a vagyon megosztásáról, keresetet kell indítani. Ennek illetéke 6% (minimum 15.000, maximum 1.500.000 Ft) A követelés értékétől függően változik a bíróság illetékessége is, mert 30 millió forint feletti ügyek a Törvényszék hatáskörébe kerülnek, ahol kötelező az ügyvédi képviselet, és ez további költségekkel jár.

A házassági bontókereset csak meghatározott nyomtatványon terjeszthető, minden érdemi dokumentum csatolásával, a mediációs megállapodás aláírását követően. A bíróság ezt követően az alperest felhívja az úgynevezett ellenkérelem benyújtására, ami közös megegyezéses válás esetén csak formalitás.

Ma már minden per perfelvételi és érdemi szakaszra válik szét. A perfelvételi tárgyaláson a bíróság nyilatkoztatja a feleket a keresettel és a megállapodásukkal kapcsolatban, lezárja a perfelvételt, és kitűzi az érdemi tárgyalás napját.

Bizonyos esetekben lehetőség van arra, hogy a bíróság az első tárgyaláson érdemben tárgyalja a bontókeresetet (pl.: a feleknek nincs közös kiskorú gyermeke, és létrejött a közös megegyezés)

Az érdemi tárgyaláson közös megegyezéses válás esetén, ha a benyújtott megállapodás megfelel a jogszabályoknak, a bíróság azt végzéssel jóváhagyja, határozatba foglalja, és dönt a házasság felbontásáról.

Válás

A válás menete

Kóltségek

A mediáció költségei

M

Újraindult az élet:

Már újra tudunk személyesen találkozni az irodámban, de igény esetén az online, videón keresztüli együttműködés is lehetséges. A bíróságok az eljárásokat jelenleg a felek személyes megjelenése nélkül, írásbeli nyilatkozatok alapján, esetleg skype-on folytatják le, és az ítélethozatal is megtörténhet személyes kontaktus nélkül.